{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}
{$article['arttitle']}

2015-2021年度文部省奖学金获得者一览

 2015-2021文部省奖学金获得者一览

 

2021年度   Liu fengshu      Zhang jingyi      Nguyen mai thuy      Chen mingyue       Wang haobai                     

                  Zhao runfeng     Xiao haonan 

 

2020年度   Liu haowen      He yuqi

 

2019 年度  Wang siping      Nguyen giatuan       Niumengting  

 

2018年度  Liu hongming     Qiu yating     Wu jibang    Hu xuejiao     Yang Yilin   Li jiazheng  

                 Luo jinsi

2017年度  Zhang ruogu     Liu geyan    Zhang shiqi    Tian panting   Jin yajuan   Chen shi 

                 Nguyen thithujong

 

2016年度  Liu yuqi  Niu xixi  Chen lixin  Deng qianqian  Xu xiuqing

 

2015年度  Vo trongtruong   Wangtianqi   Chenyuyuan   Luo shumeng  Zhang yingcong  

                 Shan yanan   Pham van Phuong    Chen junbo   Wang xiaoyan